Nyhetsbyrån TT har tagit del av statistik från Smittskydd Stockholm som visar att av de som är äldre än 65 år och sökt sjukvård på grund av influensasymtom är skyddseffekten av årets influensavaccin 28 procent. Bland dem med en underliggande sjukdom är skyddseffekten 24 procent.

Siffrorna, som bygger på 1 234 laboratorieverifierade fall, säger ingenting om hur skyddseffekten är totalt sett, bara att risken att drabbas av influensa som kräver sjukvård är 28 respektive 24 procent lägre hos vaccinerade, jämfört ovaccinerade.

– Å andra sidan är det bland dem som söker sjukvård och som riskerar att bli svårt sjuka som skyddseffekten behöver vara så bra som möjligt, säger smittskyddsläkaren Åke Örtqvist vid Stockholms läns landsting till TT.

Varje år dör mellan 3  000 och 4 000 personer i Sverige som en följd av influensa. Även om skyddseffekten av årets influensavaccin är låg skyddas var tredje person. Därför anser Åke Örtqvist att det trots allt är viktig att äldre och särskilt utsatta individer vaccinerar sig.

På grund av den dåliga skyddseffekten uppmanar Smittskydd Stockholm läkarna att vara frikostiga med influensaläkemedlet Tamiflu till patienter som tillhör riskgrupperna och som har influensasymtom. Detta oavsett om de fått vaccin eller inte.