I en tidigare artikel i dag berättar Vårdfokus om resultaten i Folkhälsoinstitutets senast nationella folkhälsoenkät. Den visar att andelen svenskar som besväras av sömnsvårigheter och framför allt trötthet har ökat markant under det senaste året.

Sömnforskaren Göran Kecklund vid Stressinstitutet i Stockholm har inte själv sett den senaste statistiken men tycker att man ska vara försiktig med att tolka siffrorna allt för bokstavligt. Ökningen från ett år till ett annat kan ha olika förklaringar, varav slumpen är en.

Göran Kecklund, professor i sömnforskning, Stressforskningsinstitutet i Stockholm
Göran Kecklund är professor i sömnforskning vid stressinstitutet, Stockholms universitet.

– Men det vi ser i vår forskning är att trötthet och sömn är intimt kopplade till varandra. Det är två sidor av samma mynt, där myntet i sig kan benämnas återhämtning.

Eftersom stressen inte har ökat tror han att förklaringen kan bero på att många av oss har blivit lite mer aktiva på kvällarna. Sociala medier pockar på vår uppmärksamhet, liksom andra it-relaterade aktiviteter.

– Det kan också bero på att vi fått ett lite högre livstempo i samhället. Många vill vara ordentliga och försöka hinna med både sitt arbete, sin familj, sina vänner och träningen. Då nedprioriteras ofta sömnen, säger Göran Kecklund.

Då menar han inte att vi missar flera timmars sömn per natt, utan att vi kanske går och lägger oss 15-20 minuter senare, vilket kan ha ganska stor betydelse för hur man upplever sömnen.

– Men framför allt gissar jag att de ökade sömnsvårigheterna, och därmed tröttheten, kan ha att göra med att många är för uppvarvade när de går och lägger sig.

Svårt för vårdpersonal

Det senare är något som inte minst vårdpersonal som arbetar treskift upplever. De går av sent på kvällen och har sedan ofta svårt att somna eftersom de ska till jobbet igen tidigt på morgonen.

– Har man en arbetssituation som är svår att förena med att få en riktigt god sömn är det extremt viktigt att man prioriterar sömn och nedvarvning när man är ledig.