En studie har utvärderat 81 tonåringar som genomgått så kallad gastric bypass. De opererade ungdomarna har jämförts både med unga som fått traditionell behandling och även med vuxna som genomgått gastric bypass.

Stark ärftlighet

Det visar sig att de unga som opererats i snitt vägde 28 procent mindre fem år senare. Det är lika goda resultat som för vuxna som opererats för fetma. De unga som inte opererats fortsatte i stället att öka i vikt.

– Det är ungdomarna med den allvarligaste fetman vi pratar om. Utan operation förblir de nästan undantagslöst stora för resten av livet. Hos tonåringarna är det extra tydligt att det finns en stark bakomliggande genetisk benägenhet för allvarlig fetma, det är inget livsstilsval de har gjort, säger Torsten Olbers, docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Som Vårdfokus berättat tidigare visade en studie från förra året att unga som fetmaopererats även mår bättre psykiskt.

Tarmvred och gallsten

Ungdomarna som opererades var mellan 13 och 18 år vid ingreppet, med en snittålder på drygt 16 år och ett genomsnittligt BMI på 45. I många fall hade fetman redan lett till komplikationer som störda blodfetter, högt blodtryck, leverförfettning, diabetes typ 2 eller förstadium till diabetes.

Var fjärde opererad tonåring drabbades av komplikationer som krävde en ny operation inom fem år, i ungefär hälften av fallen för tarmvred och i hälften för gallsten. De hade också risk för vitaminbrist.

Det var en överraskning för forskarna att även ungdomar drabbades av gallsten, som tidigare setts hos vuxna vid kraftig viktnedgång. Ungdomarna hade också samma frekvens av tarmvred som de vuxna, en komplikation som numera kan förbyggas genom att vid operationen stänga de så kallade "slitsarna".

Behöver mycket stöd

Fördelarna med operationerna är dock så stora att forskarna anser att gastric bypass är motiverat på unga med allvarlig fetma. De tycker att det är dags att börja integrera fetmakirurgi i behandlingen även hos tonåringar. De påminner dock om om att många behöver mycket stöd efter operationerna.

– Det är mycket viktigt att vi fortsatt följer dessa ungdomar, inte minst för att de har många decennier framför sig i livet, säger Torsten Olbers.

Studien har publicerats i The Lancet Diabetes & Endocrinology.