Som Vårdfokus skrivit om tidigare så flaggade Umeå universitet vid årsskiftet om att de kanske skulle bli tvungna att pausa distansutbildningen av sjuksköterskor i Lycksele. Sjuksköterskeprogrammet hade för få lärarresurser och det var svårt att hålla hög kvalitet på utbildningen.

Men det väckte protester hos kommunerna i området då de anser att det är viktigt att behålla kompetensen på plats.

Förra veckan beslutade Umeå universitet att starta utbildningen till hösten 2017 enligt tidigare plan. Sjuksköterskeprogrammet utökas nu med fler fysiska träffar och mer klinisk träning.