I Västerbotten har röntgensjuksköterskor inom samtliga sektorer en medellön på cirka 28 100 kronor. Det placerar länet på en bottenplats i Vårdförbundets senaste lönestatistik för 2016 som bygger på en enkät till medlemmarna och presenterades som en bilaga i Vårdfokus januarinummer.

Örebro län toppar listan i överlägsen stil, med en medellön på 32 600 kronor. Bara Västmanland kommer i närheten av det med en medellön på cirka 31 900 kronor, samtidigt som riksgenomsnittet ligger på 30 500 kronor.

Positivt exempel

Annica Magnusson, ombudsman för röntgensjuksköterskor på Vårdförbundet, har ingen bra förklaring till varför lönerna skiljer sig så stort över landet. Varken barnmorskor, sjuksköterskor eller biomedicinska analytiker har så stor geografisk lönespridning.

Annica Magnusson är hur som helst väldigt glad över att Örebro valt att lätta på plånboken.

– Varje fall där röntgensjuksköterskors kompetens värdesätts är värdefullt. Då blir man en förebild för de som utbildar sig just nu och snart kommer ut på arbetsmarknaden. Det är brist på personal, och då gäller det att se om sitt eget hus. säger Annica Magnusson.

Satsar varje år

Att lönerna är överlägset bäst i Örebro har två tänkbara förklaringar. Dels är medelåldern bland röntgensjuksköterskorna där relativt hög; 45 år jämfört med 39 år bland allmänsjuksköterskor i Örebro. Det innebär något högre medellöner.

– Men det som har påverkat mest är att vi varje år sedan 2008 har satsat extra på Vårdförbundets yrkesgrupper. För oss har det varit ett sätt att behålla personalen, att de inte ska söka sig någon annanstans på grund av en låg lön, säger Roland Hennerdal, förhandlingschef på Region Örebro län.

Hoptryckta löner

I Örebro är det ett ganska stort hopp mellan den bäst och den sämst betalda röntgensjuksköterskan: 25 900 kronor kontra 40 600 kronor. Men det exemplet är inte talande för den stora massan. Vårdförbundets samlade statistik visar att medlemmarnas löner är hoptryckta.

– Här finns det mycket att göra. Vi ska inte bara ha en bra lön när vi kommer ut på arbetsmarknaden, utan vi måste även kunna se en utveckling under hela yrkeslivet. Vi har ett löneavtal som säger att det är kunskap som ska värderas. Men vi har under flera år sett att det inte riktigt går till på det sättet. Det är inte så våra medlemmar lönesätts alla gånger, utan andra variabler får ta plats, säger Annica Magnusson.

Specialistutbildning behövs

Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor jobbar just nu på att få till en reglerad specialistutbildning och även akademisk specialisttjänstgöring för röntgensjuksköterskor. Om det blir verklighet så kommer ersättningen att spela en ännu viktigare roll, det måste löna sig att utvecklas inom sitt yrke, menar Annica Magnusson.

– Röntgen är redan i dag en väldigt specialiserad verksamhet. Det behövs specialistutbildningar för att stimulera yrkesutvecklingen och för att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklas i snabb takt. Dessutom skulle det locka fler att söka sig till yrket, det blir mer attraktivt. Sen hoppas vi att fler ska välja att forska inom sitt eget kunskapsområde. Men då behöver arbetsgivarna se till att det finns tjänster som gör det möjligt att utveckla både kunskapsområdet och verksamheten, säger Annica Magnusson.