Den ansvariga verksamhetschefen och den ansvariga professorn har avsatts och en medicinskt ansvarig läkare har fråntagits sina delegerade uppdrag. Det meddelar Karolinska universitetssjukhuset efter avslöjandet i Svenska Dagbladet i dag.

Det handlar om patienter som behandlats med benmärgstransplantation och fått allvarliga avstötningsreaktioner. För att dämpa dem gavs de stamceller från moderkaka.

Kringgått bestämmelserna

Men behandlingen gavs utan tidigare publicerade djurstudier. Normalt behövs det för att kunna gå vidare med tester på människa. Det saknades också giltiga tillstånd från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket, skriver SvD.

– Tydligen har man kringgått bestämmelserna. Det är allvarligt att man inte haft tillstånd, de finns av en anledning: att skydda patienterna, säger Lennart Åkerblom på Läkemedelsverket till tidningen.

Läkare försvarar experimenten

Samtidigt skriver två läkare vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala på DN debatt i dag att den experimentella behandlingen sannolikt har räddat livet på en liten pojke. De berättar hur de fick cellerna från Karolinska och att de nu är djupt oroade över att den här typen av banbrytande forskning stoppas i kölvattnet av Macchiarini-skandalen.

En av läkarna, Britt-Marie Frost, berättar att de framgångsrikt behandlat ett flertal patienter med metoden.

– För de här patienterna har stromacellerna inneburit en epokgörande förändring, säger Britt-Marie Frost till Läkartidningen.

Oklart om patienter skadats

Hon tillbakavisar också uppgifter om att patienter skulle ha dött av behandlingen.

– De här cellerna är inte farliga. Ingen blir sjuk av att få dem – men alla blir inte friska, säger hon till Läkartidningen.

En granskning av projektet som Karolinska universitetssjukhuset låtit göra kunde inte heller slå fast att någon av patienterna kommit till skada av den experimentella behandlingen.

Verksamheten är nu stoppad och Karolinska universitetssjukhuset uppger i ett pressmeddelande att de har infört en kontroll av forskningsverksamheten som i fortsättningen ska säkerställa att det finns de tillstånd som krävs innan behandling kan starta på människor.