– Det här är en av få nya behandlingar de senaste decennierna som påtagligt sänker blodsockret för personer med typ 1-diabetes, som är beroende av insulininjektioner, säger Marcus Lind, docent i diabetologi vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin och överläkare i Uddevalla i ett pressmeddelande.

Totalt deltog 161 personer i studien. Alla var i behov av insulininjektioner flera gånger per dag för att hålla sina blodsockervärden i schack. De hade alltså inte någon insulinpump.

De lottades att i olika omgångar antingen nyttja traditionella mätinstrument och sticka sig i fingret minst fyra gånger per dygn, eller använda en så kallad CGM-mätare som via en tunn fibertråd under huden i magen kontinuerligt mäter blodsockret.

En separat dosa i fickan pep eller vibrerade när sockernivån blev för hög eller för låg.

Studien pågick i 16 månader. Patienterna använde respektive metod under ett halvår, med fyra månader emellan utan behandlingshjälp.

Blodsockervärdet HbA1c, som ger ett medelvärde över tre månader, sjönk med fem millimol per mol.

Resultatet tycker Marcus Lind motiverar att fler än i dag ska få tillgång till behandlingen.

– Det har gjorts olika tolkningar på olika sjukhus i landet och det skiljer också mellan olika länder. Det har skapats en gråzon i väntan på den här typen av längre studier, säger Marcus Lind.

Studien visar också på ökad behandlingstillfredsställelse och ökat välmående, vilket han tror förbättrar möjligheterna för att behandlingen ska fungera på sikt.