Det framgår av en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS Biology i dag.

Patienter som lider av så kallat inlåst syndrom är fullt medvetna men kan inte röra sig och inte heller kommunicera genom tal eller rörelser. Ett av kriterierna för inlåsta syndromet är att patienten inte har några ögonrörelser och inte kan blinka.

Dator analyserar svaren

I studien fick fyra ALS-patienter med detta syndrom en rad personliga frågor. Eftersom de inte kan kommunicera bar de en specialutformad hätta som kan mäta syrgasnivåerna i blodet i hjärnan. Den är kopplad till en dator som sköter själva analysen av patienternas tänkta svar.

Patienterna fick öppna frågor som skulle besvaras med ett ja eller ett nej. Exempelvis: "Din man heter Joachim?" eller "Är du lycklig?". Enligt forskarna lyckades de få korrekta svar i 70 procent av försöken.

– Resultaten omkullkastade mina egna teorier om att personer med inlåst syndrom inte kan kommunicera alls. Alla fyra patienter som vi testade kunde med hjälp av sina tankar svara på de personliga frågor som vi ställde till dem, säger professorn Niels Birbaumer vid Wyss Center i Geneve i en kommentar till studien.

Svaren förvånade

Just frågan "Är du lycklig?" besvarades konstant med ett jakande svar av alla fyra, trots att frågorna upprepades under flera veckors frågeseanser.

Forskarna var först förvånade över vilka positiva svar de fick på frågorna om livskvalitet. Men sedan insåg de att alla fyra personerna faktiskt hade valt att leva i och med att de hade tackat ja till att få konstgjord andning via en respirator.

– Vad vi observerade var att så länge de fick tillfredställande vård i hemmet tyckte de att deras livskvalitet var acceptabel, säger Niels Birbaumer.