En grupp epidemiologer från Kanada, Australien och Frankrike har gått igenom fyra randomiserade och kontrollerade studier som gjorts på vårdinrättningar för långtidsvård, där personal har vaccinerats mot influensa i syfte att skydda patienterna.

Resultaten från dessa studier, som är mer än tio år gamla, har i bland annat USA lett till att vårdanställda på många vårdinrättningar tvingas vaccinera sig. Den som inte tar vaccinet kan bli avstängd från sin arbetsplats, enligt tidningen Läkemedelsvärlden.

Orimliga siffror

Men efter att ha nagelfarit studierna är epidemiologerna starkt kritiska till resultaten. Om siffrorna stämmer skulle mer än 200 000 amerikanska patienter räddas varje år. Det är långt fler än antalet personer som årligen dör av influensa i USA.

Efter att ha räknat om siffrorna utifrån de patientdata som finns i de fyra studierna kommer epidemiologerna fram till att det åtminstone skulle krävas mellan 6 000 och 32 000 vaccineringar av personal för att förhindra ett enda patientdödsfall.

I Sverige finns inget krav på att sjukvårdspersonal ska vaccineras mot influensa. Men många vårdgivare erbjuder gratis vaccinering till de anställda. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccinerar sig.

Sunt förnuft styr

I Läkemedelsvärlden försvarar Folkhälsomyndighetens avdelningschef för epidemiologi och utvärdering, Anders Tegnell, rekommendationen, samtidigt som han medger att den inte har stöd rent vetenskapligt.

– Den bygger mer på sunt förnuft. Vi vet att influensa smittar från infekterade personer. Därför försöker vi minska exponeringen för de extremt känsliga personerna i samhället, säger han till Läkemedelsvärlden.