Sedan den 70-åriga patienten, som nu avlidit, diagnostiserats med tuberkulos pågår smittspårning bland de personer som haft kontakt med den sjuka, enligt Sveriges Radio Värmland.

– Vi tror inte att många blivit smittade men vi tycker det är bra att undersöka de som kan ha exponerats. Det är en luftvägssmitta, men den är inte lika smittsam som influensa eller mässlingen, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén till P4 Värmland.

De som nu kontrolleras kommer ändå att få fortsätta jobba som vanligt.

– Ja, de fortsätter att leva sina liv som vanligt. Även om man skulle vara smittad är det en liten risk totalt sett. Är man smittad, men inte sjuk finns det ingen risk att smitta någon i omgivningen innan man insjuknat, säger Ingemar Hallén.