– Vi har haft ett liknande sätt att arbeta även tidigare. Men nu blir det mer uppstyrt och kvalitetssäkrat. Vi får större mandat att bedöma vilken vård patienten behöver, säger Kristoffer Thylin, ambulanssjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på ambulansstationen i Skellefteå.

På andra håll i landet har man på senare år prövat så kallade bedömningsbilar, där en ensam sjuksköterska åker hem till patienten med en ambulansbil för att göra en bedömning av vårdbehovet.

I Skellefteå går man ett steg längre och överlåter bedömningen på den personal som åker ut på larmen. Förhoppningen är att det ska minska trycket på akutvården.

Beslutsstöd och läkarsupport

Till sin hjälp har personalen ett beslutsstöd som tagits fram av Vårdguiden 1177. Inom kort ska ambulanserna att utrustas med speciella skärmar för beslutsstödet.

Dessutom får sjuksköterskorna bättre tillgång till läkarsupport. Tidigare har de haft möjlighet att konsultera en primärjour på Skellefteåsjukhuset, i fortsättningen kommer de att kunna prata direkt med en specialistutbildad akutläkare på akutmottagningen i Umeå.

För några år sedan fanns det inskrivet i behandlingsrutinerna i Västerbotten att ambulanspersonalen inte fick rekommendera patienterna att stanna hemma. Så är det inte längre, även om ambulans hos allmänheten fortfarande är intimt förknippat med en transport till närmaste akutmottagning

Blir bättre på bedömning

– Det nya arbetssättet ger oss sjuksköterskor lite mer råg i ryggen när vi ska förklara för en patient att det kanske inte är nödvändigt. I förlängningen tror jag också att det leder till att vi förfinar våra kunskaper och blir bättre på att bedöma om patienten kan stanna hemma, bör köras till en vårdcentral eller kanske ta taxi till en annan vårdinrättning, säger Kristoffer Thylin.

Så småningom är det tänkt att även ambulanserna i Lycksele och Umeå ska få samma beslutsstöd från 1177 i sina bilar.