Det ansträngda läget på landets akutmottagningar fortsätter. I går berättade Vårdfokus om akuten på Danderyds sjukhus och den pressade situationen för sjuksköterskorna. Med neddragna vårdplatser fastnar patienterna på akuten - ibland upp till ett dygn.

Sjuksköterskorna arbetar dubbelpass, tar hand om många fler patienter och hoppar över såväl matrast som toalettpaus för att få vården att gå ihop när patienterna rasar in. Men det är ingen lösning på lång sikt menar ledningssjuksköteskorna som Vårdfokus talade med i går. Nu vill de se hållbara och långsiktiga lösningar som enkelt stavas: bättre arbetstider, högre löner och kompetensutveckling. De enda som kan ge dem det är politikerna, sa de under intervjun.

Skyller på varandra                                                                       

Vårdförbundet ordförande Sineva Riberio håller med sjuksköterskorna om att det är poltikernas ansvar att situationen blir bättre.

– Nu får de sluta skylla på varandra. Politikerna i regeringen säger att det är landstingens ansvar och landstingen skyller på sjukhusledningar och ministrar. Nu räcker det - patienter dör för att de inte får rätt vård i dag. Politikerna ska se till att medborgarna i samhället får den vård de behöver och har rätt till, säger hon till Vårdfokus.

Sineva Riberio menar att krisen på landets akutmottagningar är mycket allvarlig. Hon är bekymrad över de höga sjuktalen bland Vårdförbundets medlemmar. Samtidigt är hon knappast förvånad.

– Vi har larmat om det här länge och nu orkar våra medlemmar inte vara kvar i längre. Och jag förstår dem, om de kan få 30 000 kronor mer i månaden via ett bemanningsföretag så är det inte så konstigt att de säger upp sig.

Men handlar det bara om lönen?

– Nej, men lönen är det som får bägaren att rinna över. Om sjuksköterskorna erbjuds en bra lön kommer de tillbaka och då kan man ta tag i frågor som arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Delat ansvar

Under måndagen besökte landstingsrådet Peter Carpelan (M) akuten på Danderyds sjukhus efter medias larmrapporter.

– Jag förstår att personalen verkligen har det tufft. En stor patienttillströmmning i kombination med att årets influensa har gjort att de går på knäna. Även många i personalen har varit sjuka själva.

Vad har du som politiker för ansvar för situationen?

– Jag har det politiska ansvaret när det gäller personalfrågan i Stockholms läns landsting. Jag har ett stort ansvar, men det har också regeringen för hela landet. 

Vad kan du göra för att underlätta för personalen?

– Vi kan medverka till att öppna upp fler vårdplatser. Tillsammans med ledningen försöker vi hitta sätt att avlasta sjuksköterskorna genom att ta in andra yrkesgrupper, till exempel farmaceuter och undersköterskor och göra det mer attraktivt att arbeta som sjuksköterska inom akutvården.

Hur då?

– I det långa loppet handlar det om kompetensutveckling och möjligheter för sjuksköterskor att göra karriär. Där har vi landat i en kompetensförsörjningsstrategi, men det kommer att ta tid innan vi ser effekterna av den.

Vårdförbundets ordförande Sineva Riberio menar att sjuksköterskornas löner måste höjas. Hur ser du på det?

– Som politiker lägger jag mig inte i lönedisskusionerna, det skulle bara sända ut felaktiga signaler. Det upp till arbetsmarknadens parter att förhandla om lönerna.

Men om det behövs mer pengar att förhandla om?

– Enligt ledningen på Danderyds var inte pengarna problemet utan de har både platser och reurser, problemet är bristen på sjuksköterskor.

Slutligen: skulle du känna dig trygg om du halkade på en isfläck och hamnade på akuten i Stockholm idag?

– Absolut. Enligt de ansvariga för patientsäkerheten som jag pratade med igår finns det ingen som helst fara för patientsäkerheten i dagsläget och det måsta jag lita på.

Välkomnar fler politiker

En som fick träffa Peter Carpelan vid hans besök på Danderyds sjukhus i går var HR-chefen och tf sjukhusdirektören Lena Henning. Hon skriver i ett mejl till Vårdfokus att hon välkomnar alla politiker i landstinget att komma till sjukhuset och ha dialog med dem.

– Med de stora utmaningar som hälso- och sjukvården står inför är det av största vikt att alla parter är lösningsfokuserade och hjälps åt. Därför uppskattar jag initiativet från Peter Carpelan att besöka oss för att personligen få en uppfattning om läget. Ett initiativ som var mycket uppskattat av våra medarbetare, som fick möjlighet att träffa en politisk företrädare personligen och kunna föra fram sin syn på situationen.

Lena Henning håller med om att läget på sjukhuset har varit mycket ansträngt, särskilt under jul- och nyårshelgerna. Man har nu tagit fram en åtgärdsplan för bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet (se faktaruta).

– Samtliga chefer kommer nu att vara extra uppmärksamma på sina medarbetares stressreaktioner och se till att stödåtgärder sätts in där det behövs.