Enligt rapporten botas inte ens två av tio patienter med lungcancer i dag, vilket bland annat beror på att sjukdomen upptäcks för sent.

I Västernorrland och Västmanland diagnostiseras vart tredje fall av lungcancer i ett tidigt skede. Sämst är Värmland, där färre än var tionde patient får sin diagnos tidigt.

– Vår slutsats är att det framför allt är primärvården som har brister. Det måste vara lätt för patienterna att komma till sin läkare och återkommande få träffa samma läkare. Då ökar förutsättningarna att hitta lungcancer i tid, säger Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden och chefsläkare i ett pressmeddelande.

Cancerfonden poängterar att både datortomografi och undersökning med PET-kamera krävs för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga behandling. Även här skiljer det stort mellan olika landsting.

I Södermanland undersöks endast var tredje av de patienter som kan komma i fråga för en botande behandling med dessa diagnostiska metoder. Bara två landsting, Gotland och Jämtland, når den högre målnivån i Nationella lungcancerregistret.

Enligt nationella riktlinjer ska alla patienter som ska få en aktiv behandling mot lungcancer i stadium IV först testas för en viss typ av tumörmarkör, EGFR. Det ska göras för att vården ska kunna sätta in rätt läkemedel och behandling. I dag lever bara ett landsting – Jämtland – upp till det här målet. Skillnaderna mellan övriga landsting är stora.

– Skillnaderna i hur patienterna utreds och omhändertas är inte acceptabla. Alla patienter ska ha tillgång till den vård de har rätt till oavsett var man bor. Kan det egna landstinget inte erbjuda en fullgod vård ska patienten remitteras vidare, säger Jan Zedenius.

Granskningen av lungcancervården ingår i den årliga Cancerfondsrapporten som beräknas vara klar i april i år.