Allra mest klickad blev artikeln om lönerna för nyexaminerade sjuksköterskor som vi kunde presentera i april, efter att vi gjort en kartläggning av ingångslönerna bland sjuksköterskor som fått sitt första jobb.

En mycket läst artikel var också reportaget om psykambulansen, som publicerades redan i slutet av 2015, men som fortsatte få nya läsare långt in på 2016.

Andra "gamla" artiklar som fortsatt är mycket lästa handlar om huvudvärk under graviditeten och om att man ska vara observant på hur ett barn som har slagit i huvudet beter sig.

Här är hela topp tio listan. Klicka på rubriken för att läsa artikeln.

  1. Så här mycket får nyexaminerade sjuksköterskor i lön.
  2. Jag vill bara dö.
  3. Huvudvärk under graviditet kräver vaksamhet.
  4. Outforskad kroppsdel.
  5. Hjärtinfarkt vid 32 – jobbstressen var nära att ta Marias liv.
  6. Var observant på hur ett barn som har slagit i huvudet beter sig.
  7. Karolinskas sjukhusdirektör tjänar tio gånger mer än en sjuksköterska.
  8. Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer.
  9. Här får nya sjuksköterskor bäst betalt.
  10. Avtal klart om bättre villkor för nattarbete.