I juli förra året anslöts sig 1 304 personer från andra EU-länder till det brittiska registret för sjuksköterskor och barnmorskor. I april i år var det bara 46 personer som registrerade sig, vilket är en dramatisk minskning.

Siffrorna presenteras av BBC News.

Osäkert läge

Den huvudsakliga orsaken antas vara att ingen i nuläget vet om de EU-medborgare som i dag arbetar i Storbritannien kommer att få stanna kvar i landet efter Brexit.

En annan bidragande orsak antas vara det språktest för EU-sjuksköterskor som infördes i landet förra året.

Den brittiska sjukvården har länge varit beroende av utländska sjuksköterskor. Englands sjuksköterskeorganisation RCN har nyligen räknat ut att det i dagsläget saknas cirka 40 000 sjuksköterskor inom den offentliga vården.

Många från andra länder

– Utan sjuksköterskor från EU kommer det att bli ännu svårare för NHS (den offentliga vården, reds anm) och andra vårdgivare att få tag på den personal som behövs för att kunna ge en patientsäker vård. De här siffrorna borde vara en väckarklocka för politikerna och dem som leder hälso- och sjukvården, säger chefen för forskning och ekonomi i Health Foundation, Anita Charlesworth, till BBC News.

Av Storbritanniens 650 000 registrerade sjuksköterskor har 36 000 fått sin utbildning i ett annat EU-land. 67 000 är utbildade i länder utanför Europa.