Barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark vill ha skadestånd eftersom de anser att deras tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet samt åsikt- och yttrandefrihet enligt Europakonventionen har kränkts.

Ellinor Grimmark har tidigare förlorat i både tingsrätten och Arbetsdomstolen. AD slog fast att Region Jönköping hade rätt att kräva att alla barnmorskor är beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter. Även Linda Steen förlorade i tingsrätten mot landstinget Sörmland som hon stämt för att hon nekats anställning då hon inte kunde tänka sig att medverka vid aborter.

Barnmorskornas juridiska ombud pekar på att många andra länder har samvetsklausuler och menar att även Sverige borde kunna tillämpa samvetsfrihet som gör det möjligt för till exempel barnmorskor att hänvisa till sin religiösa övertygelse för att slippa medverka vid aborter.