Jodå, även biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som arbetar natt kommer att få höjd ob-ersättning när politikerna i Västra Götaland beslutar om en fördubbling av de nuvarande tilläggen. Det lovar den styrande grön-blå majoriteten.

När den politiska ledningen i maj presenterade sitt budgetförslag stod det att den höjda ersättningen omfattade sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Nu säger man att det var en olycklig formulering och att satsningen gäller alla yrkesgrupper som har ersättning för obekväma arbetstider och är schemalagda kvällar, nätter och helger.

Dessutom ser den ekonomiska situationen i regionen så pass bra ut att det höjda tillägget införs redan den 1 september i år, i stället för nästa år som var planerat från början.

Beslutet tas på regionstyrelsens möte nu i juni då det också ska finnas mer detaljer kring hur höjningen ska genomföras. Klart är dock att fördubblingen är en målsättning, men att den kommer att ske stegvis.