Varför ska nyförlösta friska kvinnor behöva stanna på sjukhus i fem dygn efter förlossningen? Den frågan ställde sig barnmorskorna på Island i början på 90-talet. De ville normalisera födandet och låta kvinnorna slippa den stressiga sjukhusmiljön.

Sköter både kvinna och barn

Det isländska barnmorskeförbundet började skissa på en modell för hur uppföljningen av kvinnan och barnet skulle kunna se ut i hemmet. Utskrivning efter ett dygn, första hembesöket redan dagen efter och sedan ytterligare fem besök under de närmsta tio dagarna. Provtagning på barnet, amningsstöd, första babybadet och suturtagning var några exempel på vad barnmorskorna kände sig redo att göra hemma hos familjerna.

Ett drygt år tog det att fila på modellen och sedan förankra det på sjukhuset och hos ansvarig myndighet.

­­- Det gäller att vara målveten och jobba hårt, och det gjorde vi. Nu kan vi inte tänka oss något annat sätt att arbeta på. Kvinnorna får den bästa servicen och vi barnmorskor får mycket tillbaka av att arbeta på det här sättet, berättar barnmorskan Astthora Kristinsdóttir.

Självständigt arbete

Hon var ordförande för isländska barnmorskeförbundet när modellen togs fram och var drivande i frågan. Nu sitter hon utanför den stora utställningshallen på ICM i Toronto tillsammans med sina kolleger Gísta Sveinsdóttir och Halla Hrund Birgisdóttir.

De är tre av Islands drygt 250 yrkesverksamma barnmorskor och alla tre arbetar med hembesök. Egentligen har de sina fasta tjänster inom mödravård och förlossning och hembesöken gör de utöver ordinarie arbetstid. Eftersom få av barnmorskorna arbetar heltid tycker de att de har tid att göra detta.

- Varje barnmorska arbetar självständigt och bestämmer hur mycket hon vill arbeta inom eftervården. En del har ansvar för flera kvinnor samtidigt, andra arbetar bara någon gång per år. Lönen får vi direkt från staten för varje besök, den är inte jättehög, men inte heller låg, säger Astthora Kristinsdóttir.

Kvinnans val

Från början var det endast kvinnor med okomplicerade förlossningar och friska barn födda i vecka 38 eller efter som fick erbjudande att få uppföljningen hemma. I takt med att åren gått har barnmorskorna börjat ta emot kvinnor som har haft komplicerade förlossningar och barn födda i vecka 35-37.  I dag väljer drygt 85 procent av alla kvinnor på Island eftervård i hemmet. Astthora Kristinsdóttir uppskattar kontakten hon får med kvinnorna i hemmet och känner att hon kan göra mycket för dem.

­- Men visst kan det vara jobbigt om man är orolig för en kvinna eller ett barn, då går man på tå hemma hela tiden. Kanske gör ett extra besök eller ringer ett samtal hem till familjen för att höra hur det går. Vi har ett nära samarbete med läkarna på sjukhuset och i primärvården och kan alltid fråga dem, eller så hänvisar vi till sjukhuset om det behövs.

För att få göra hembesöken behöver barnmorskan en särskild försäkring, utöver det kan alla som vill anmäla sig till att arbeta med eftervården i hemmet.