Det framkommer av en lex Maria-anmälan som gjorts av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Första gången kvinnan födde barn drabbades hon av en allvarlig bristning i underlivet. Enligt anmälan uppmärksammades bristningen inte av den patientansvariga barnmorskan och dokumenterades inte heller i kvinnans mödravårdsjournal.

När kvinnan födde sitt andra barn drabbades hon återigen av en lika allvarlig bristning. Hon fick långdragna besvär med bland annat infektioner i underlivet och inkontinens. Hon fick också opereras om i underlivet.

Patienten mår i dag bra, men i den lex Maria-anmälan som skickats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, konstateras att om bristningen efter den första förlossningen hade journalförts så kunde patienten fått en tid till ansvarig gynekolog. Denna hade då kunnat bedöma om patienten skulle ha remitterats till specialistmödravården. Där hade man kanske förordat att kvinnan skulle föda på ett annat sätt för att undvika ännu en svår bristning.