Enligt organisationen Water aid saknar nära 40 procent av alla sjukhus i låginkomstländer tillgång till rent vatten och nästan lika många har inte tillgång till handtvätt med tvål. För ett nyfött barn kan ohygieniska förhållanden innebära direkt livsfara, genom sjukdomar som sepsis, stelkramp, lunginflammation och diarré. Hälsoriskerna för mammorna är också stora.

- Det är både sorgligt och frustrerande att hundratusentals nyfödda bebisar dör varje år i infektioner orsakade av ohygieniska förhållanden under och efter förlossningen. Kopplingen mellan bristande hygien och barnadödlighet har varit känt i åtminstone 150 år, och med rätt satsningar och rätt vilja skulle inget barn behöva dö av bristande hygien vid förlossningen, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för Water aid i Sverige.

Fokus på frågan

Nu, när världens barnmorskor träffas för en internationell kongress i Toronto i Kanada, så vill organisationen passa på att lyfta fram vikten av att prioritera rent vatten och sanitet i arbetet med global hälsa och säker vård.

Barnmorskor förstår bättre än några andra hur grundläggande detta är för säkra förlossningar och friska barn, resonerar Cecilia Chatterjee-Martinsen. En av alla barnmorskor som arbetar under tuffa begränsade förhållanden är Kennifer Samu från Malawi.

Hon ingår i en serie bilder och intervjuer som Water aid presenterar under barnmorskekonferensen i Toronto. Där berättar hon hur hon och hennes kolleger gör allt de kan för att minska risken för infektioner, men att sjukhuset bara har tillgång till en borrad brunn som ligger 30 meter bort och saknar riktiga toaletter och badrum.

- Jag önskar att vi hade bättre sanitär- och hygienförhållanden. Jag skulle uppskatta mitt jobb mer då, säger hon.

Eget vatten

Barnmorskan Parboti Rani Dhali från Bangladesh har lång erfarenhet och tror att hon förlöst mer än 300 barn. Hon har upplevt vattenbrist och sett hur det drabbar patienterna. Men nu har hennes sjukhus fått bättre tillgång till vatten och de nyblivna mammorna får gå på en riktig toalett.

- Både mammor och barn är i en bra sjukhusmiljö nu. Städaren tar sitt jobb på allvar och städar minst tre gånger per dag. Det är mycket bättre än tidigare, säger hon.

I länder som Rwanda och Malawi är det inte ovanligt att blivande mammor får ta med sig eget vatten till förlossningen. Vatten som ofta är smutsigt. Enligt Water aid saknar i dag 663 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten.