Förlossningsvården är i kris. Larmrapporter om nedläggningar av förlossningsavdelningar, oroliga föderskor, förlossningsskador, dålig arbetsmiljö och barnmorskor som säger upp sig har kommit tätt de senaste åren.

Det skriver Svenska Barnmorskeförbundet, Sveriges kvinnolobby, Födelsehuset, Födelsevrålet och Kvinnliga läkares förening i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

De kräver en nationell översyn av förlossningsvården och en nationell förlossningsgaranti.

  • Alla kvinnor ska garanteras plats på en förlossningsavdelning i det egna landstinget och i god tid få veta på vilket sjukhus.
  • Alla kvinnor som inte själva kan ta sig till sjukhuset ska erbjudas ambulanstransport eller annan transport.
  • Alla kvinnor som bor mer än två timmar bort från ett sjukhus med förlossningsavdelning ska erbjudas plats på ett patienthotell i närheten av sjukhuset när förlossningen närmar sig.
  • Alla kvinnor ska ha rätt till en barnmorska som stöd under hela förlossningen. För att uppnå detta behöver ett stort antal barnmorskor rekryteras. Ett mål bör sättas upp om en barnmorska per födande kvinna. Utöver barnmorska ska det finnas tillgång till gynekolog, barnläkare och anestesiolog.