Lönehöjningen omfattar alla månadsavlönade sjuksköterskor och distriktssköterskor. Ungefär en tredjedel av dem får det högsta påslaget på 4 000 kr i månaden.

Hur stor höjningen blir för var och en beror på hur länge de varit anställda i kommunen.

  • Anställda år 2010 och dessförinnan får 4 000 kr mer i månaden.
  • Anställda år 2011–2015 får 2 000 kronor.
  • Anställda år 2016–fram till den 30 juni i år får 500 kronor.

Förutom lönen görs även andra satsningar i syfte att göra en anställning i kommunen mer attraktiv för sjuksköterskor och distriktssköterskor.

  • Ett traineeprogram startas för nyutexaminerade sjuksköterskor.
  • Möjligheten att gå specialistutbildningar inom ramen för anställningen ska utredas.
  • Varje sjuksköterska ska få speciellt avsatt tid varje vecka för egen planering.

Dessutom har Lunds kommun nyligen fått ett större projektanslag från Vinnova för att undersöka och förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor.

Chockade men nöjda

Beskedet om den nya satsningen för att behålla och kunna rekrytera nya sjuksköterskor fick de anställda sent i går eftermiddag, via medierna. I dag på förmiddagen informerades de via mejl.

– Vi blev lite chockade eftersom vi inte hade en aning om det. Plötsligt ringde alla medlemmarna till mig. De flesta tycker att den här satsningen är mycket bra. Som det är i dag tycker många att de är underbetalda och att de har halkat efter nyanställda sjuksköterskor, säger Johanna Mavéus som är förtroendevald för Vårdförbundet.

– De som bara kommer att få 500 kronor tycker däremot att det är för stora skillnader i lönepåslagen, säger hon.

Många missnöjda har slutat

Under en längre tid har det rått stort missnöje bland de sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar i Lund kommun. De tycker inte att cheferna är tillräckligt lyhörda och att de själva inte betalas tillräckligt bra utifrån den kompetens de besitter.

För ett par månader sedan sade samtliga tolv sjuksköterskor inom kvälls- och nattorganisationen upp sig. Sedan januari har minst åtta gjort samma sak bland dagpersonalen. En av dem är Elin Nilsson som lämnar kommunen kring midsommar.

– Höjda löner är något som vi hojtat om länge. Den här satsningen borde de ha kunnat tänka på innan, säger Elin Nilsson som är förtroendevald för Vårdförbundet på sin arbetsplats.

Får inget gehör

Liksom flera andra sjuksköterskor som Vårdfokus pratat med anger hon flera orsaker till att hon sagt upp sig.

– Den viktigaste är nog att enhets- och verksamhetscheferna inte är insatta i hälso- och sjukvårdslagen. De vet inte vad vi sjuksköterskor utför för jobb. Man får inget gehör för de idéer och lösningar som man lägger fram.

Sanna Spelmans sade upp sig för ganska exakt ett år sedan. Även hon upplevde att cheferna inte lyssnade på personalen.

Seth Petersson som är förvaltningschef säger att han beklagar att det finns enskilda medarbetare som upplever det så.

– Min bild är att cheferna i stort har nödvändiga kunskaper och  kompetens för sina svåra uppdrag. Medarbetarundersökningarna vi gör regelbundet tyder inte på att de tycker att de inte blir lyssnade på, säger han.

Sanna Spelmans tycker också att lönepolitiken hittills varit usel. Efter att ha gått specialistutbildningen för vård av äldre trodde hon att hon skulle få lite mer i plånboken.

– Men jag fick inget gehör från någon av de närmsta cheferna. Av förvaltningschefen fick jag som svar att lönerna sätts av närmsta chef.

Seth Petersson försvarar sitt agerande med att de i dagsläget inte har någon särskild lönesättningsmodell för specialistutbildade sjuksköterskor men att man har individuella och differentierade löner.

Enligt Sanna Spelman borde kommunens satsning ha kommit långt tidigare.

– Att nu komma med ett lönepåslag på 4 000 kronor för de som anställdes innan 2011 är lite sent, för några sådana finns det knappt kvar, säger Sanna Spelmans.

Enligt Seth Petersson handlar det dock om ganska många som får får den högre löneförhöjningen. Enligt honom har en tredjedel av de 103 sjuksköterskor som arbetar i förvaltningen varit anställda så länge att de får 4 000 kronor mer från den 1 juli.