Antalet kvinnor med bröstimplantat ökar. Samtidigt saknas det forskning och nationella riktlinjer kring hur dessa kvinnor ska undersökas vid screening för bröstcancer, berättar Ekot vid Sveriges radio.

Ny studie

Problemet tas upp i en studie som röntgensjuksköterskan Carina Henriksson gjort tillsammans med en kollega, där de kommer fram till att mammografin runt om i Sverige undersöker kvinnor med bröstimplantat på fem olika sätt. Nu efterfrågas nationella riktlinjer.

– Att man gör lika vore absolut en fördel, vi strävar ju efter att ha standarder som är utprovade så vi vet att vi inte missar något, att vi är så säkra som möjligt helt enkelt, säger Carina Henriksson till Ekot.

Mer forskning behövs

Hon berättar att bröstimplantat syns som en vit massa på röntgenbilderna och att det därför kan behövas fler bilder på dessa kvinnor. Enligt Carina Henriksson finns det en oro för att cancer kan gömma sig bakom implantaten och missas, men det finns ingen evidens för att det är så. Området är dåligt efterforskat och det behövs mer kunskap om hur mammografiundersökningar fungerar på kvinnor som har implantat.