– Det viktiga är att stärka skyddet för den som väljer att göra en skönhetsbehandling. I dag är det oreglerat. Socialstyrelsen får nu i uppdrag att reda ut de stora "knutar" som kom fram i remissvaren kring den här utredningen, säger Karin Boman Röding som är pressekreterare åt sjukvårdsministern Annika Strandhäll.

Den så kallade kallade skönhetsutredningen presenterades för regeringen för ett och ett halvt år sedan. Syftet var att förbereda för en lag som skulle stärka konsumentskyddet och ställa högre kraven på dem som utför kroppsbehandlingar. Exempelvis föreslogs att vissa behandlingar endast skulle få göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Remissinstanser kritiska

Men förslaget möttes av kraftig kritik. Bland annat från Vårdförbundet som anser att exempelvis kirurgiska ingrepp och injektioner ska omfattas av hälso- och sjukvårdens regelverk, inte av konsumentlagstiftningen.

Vårdförbundet anser också att det är Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och inte kommunerna som utredningen föreslog, som ska ge tillstånd och utöva tillsyn över skönhetsföretagen. Likaså föreslog förbundet att det införs en åldersgräns för dem som vill genomgå en kroppsbehandling.

Socialstyreslen tar över

Kritiken från Vårdförbundet och andra remissinstanser var så omfattande att regeringen nu valt att inte gå vidare med utredningens förslag. I stället blir det alltså upp till Socialstyrelsen att besvara hur branschen bäst ska regleras i syfte att skydda de människor som behandlas på skönhetskliniker.