Utan sammanställd forskning är det svårt att dra slutsatser om hur effektiva behandlingar är och vilka biverkningar de kan ha, skriver Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i sitt senaste nyhetsbrev.

Nästa steg för myndigheten blir därför att göra en egen sökning och sammanställning av studier på två särskilt viktiga områden: läkemedelsbehandling samt psykologiska behandlingar och psykosociala interventioner.

Ungefär 300 personer överlämnas varje år till rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Att ge behandling under tvång ställer särskilda krav på utövaren och behandlingstiderna är ofta längre än vid vanlig psykiatrisk vård, skriver SBU.

Det finns dock inga särskilda rättspsykiatriska diagnoser.

Kartläggningen är ett regeringsuppdrag som följde av Bergwallkommissionens slutbetänkande år 2015.