– Utmaningen vid en operation av en hjärntumör är att vi ska ta bort all tumörvävnad men ingenting mer. MR-kameran kommer att vässa våra verktyg för att kunna uppnå det, säger överläkaren och neurokirurgen Daniel Nilsson som suttit med i den grupp som lett projektet med den nya MR-kameran.

På onsdag morgon klockan nio ska en kran finnas på plats för att lyfta in den tunga pjäsen i Sahlgrenska universitetssjukhusets nya bild- och interventionscentrum. MR-kameran ska därefter fästas på en räls i taket inne i ett undersökningsrum. På så sätt ska den enkelt kunna flyttas därifrån in till operationssalen för att man under pågående operation ska kunna ta högupplösta bilder.

Hittills har man fått vänta till efter operationen för att se hur väl ingreppet lyckats. Om inte all tumörvävnad rensats ut kanske man måste operera patienten på nytt. På barn med hjärntumörer sker det efter ungefär var tionde operation, enligt Daniel Nilsson. Med den nya rörliga MR-kameran på plats hoppas man framöver slippa den typen av reoperationer.

Kameran kommer även att användas vid behandling av patienter med Parkinsons sjukdom, då elektroder förs in i hjärnan, för att se att de hamnar på exakt rätt plats.

De tre hybridoperationssalarna beräknas ha kostat runt 90 miljoner kronor, varav installationen av den rörliga MR-kameran står för ungefär hälften.