Vid tre tillfällen gick hon in och tittade i journalen för sin tidigare sambo, tillika far till hennes barn, trots att hon inte var involverad i hans vård. Den tidigare sambon gjorde en polisanmälan och i höstas stod sjuksköterskan inför tingsrätten åtalad för dataintrång.

Under rättegången sade hon att det var hennes sambo som begärt att hon skulle läsa i hans journal och att hon inte hade en aning om att det inte är tillåtet, trots att någon ber om det. Sambon å sin sida förnekade att han gett sitt samtycke.

Efter att sjuksköterskan dömts till böter för dataintrång av tingsrätten gjordes en anmälan av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Ansvarsnämndens bedömning är att eftersom brottet begåtts i samband med sjuksköterskans yrkesutövning påverkar det förtroendet för henne och hon får därför en prövotid på tre år. En av ledamöterna i HSAN var dock av en annan åsikt och menade att det var tillräckligt att hon dömts i tingsrätten.