I går beslutade riksdagen att införa ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att personer med spelproblem får samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2018.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsstöd som framförallt handlar om hur man kan arbeta förebyggande med problemspelande. Även Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd om spel om pengar och arbetar nu med att ta fram ett stöd för hur behandling av spelproblem kan bedrivas. I december ska materialet vara klart och överlämnas till regeringen.

Undersöker behandlingsformer

– Vi arbetar fram behandlingsstödet tillsammans med en expertgrupp där bland andra Sveriges enda professor i spelberoende ingår. Vi tittar just nu på om det liksom med annat så kallat substantiellt missbruk går att behandla även spelmissbruk med exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Men långt fler än så drabbas. Ungefär 170 000 anhöriga, varav nästan hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem.

– För de anhöriga får spelproblemen ofta konsekvenser i form av konflikter, stress, dålig ekonomi med mera, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Ökat stöd till barn och unga

Den kommande lagändringen innebär även en förstärkning av barns rättigheter. Kommunerna ska aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar. Trots åldersgränser på 18 år på de flesta spel så spelar cirka 20 procent av 16–17-åringarna om pengar minst en gång per år. Tre procent av dem spelar minst varje månad. En stor del av spelandet sker på internet.

I början av 2018 kommer Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att anordna ett gemensamt seminarium där båda myndigheternas kunskapsstöd presenteras.