De första fallen av luftvägsinfektioner med RS-virus kom tidigt och nådde en mycket hög topp i början av året som höll i sig i mer än en månad, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Bland de som drabbades var 42 procent barn under två års ålder. 2 942 barn under två år fick en laboratorieverifierad RSV-diagnos. Preliminära data visar att många små barn också intensivvårdats på grund av RSV under säsongen. Totalt 263 personer fick så svår infektion att det krävdes intensivvård.

Av alla RSV-prover som tagits under säsongen gav 8,9 procent positivt svar för viruset. Större delen av fallen diagnosticerades med PCR, men även immunokromatografiska snabbtest och immunofluoroscens användes.

Flest fall diagnostiserades i storstadsregionerna Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Men sett till folkmängd hade Gotland flest fall, följt av Västernorrland, Värmland, Örebro, Kalmar och Västra Götaland.