Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Under 2016 medicinerades 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 med adhd-läkemedel. Det kan jämföras med för tio år sedan, då 1,3 procent av pojkarna och 0,3 procent av flickorna fick adhd-läkemedel utskrivet.

Högre än förväntat

– De senaste tio åren har nivån på förskrivningen ökat markant. Bland barn i skolåldern är det enligt forskning runt fem procent som har adhd. Med hänsyn till att alla inte börjar med läkemedel är andelen pojkar i åldern 10-17 år som medicineras nu högre än förväntat, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

I några kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län får uppemot 13-14 procent av pojkarna läkemedel. I bland annat Jönköpings och Kronobergs län är motsvarande andel runt 2 procent. För flickor varierar andelen från drygt 8 till runt 0,5 procent mellan kommunerna.

Socialstyrelsen undersöker just nu vad som kan ligga bakom skillnaderna. Resultaten kommer att presenteras senare under året.

Över- eller underförskrivning?

– En central fråga är om läkemedelsförskrivningen återspeglar den faktiska förekomsten av adhd. Om den gör det kan adhd vara olika vanligt i olika delar av landet. Men variationerna är kraftiga och reser också frågetecken om överförskrivning. Väldigt låg förskrivning kan å andra sidan betyda att alla barn som behöver hjälp inte utreds och behandlas, säger Peter Salmi.

I Socialstyrelsen kunskapsstöd för adhd rekommenderas att behandling och stöd för personer med adhd bör bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, och vid behov läkemedel.