Sjuksköterskestudenten var sjuk redan på natten men valde ändå att gå till högskolan för ett examinerade moment då hon hade mycket frånvaro sedan tidigare och låg efter med studierna.

Men redan efter förmiddagens seminarium mådde hon så dåligt att hon bestämde sig för att gå hem. I stället för att sjukanmäla sig ombads en studiekamrat att skriva upp hennes namn på eftermiddagens närvarolista.

Fusket anmäldes och de två studenterna hördes av högskolans disciplinnämnd. Där sade de att när situationen uppstod så tänkte de inte på allvaret i att signera med någon annans namn.

Båda studenterna stängs av från undervisning i fyra veckor under hösten, skriver Hallandsposten.