Satsningen fördelas till landstingen för att de ska kunna förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att personalen ska vilja och orka arbeta kvar i vården. Det skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada över den här framgången i budgetförhandlingarna med regeringen. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Pengarna kommer landstingen till del från och med 2018. Tanken är att arbetsgivarna tillsammans med de fackliga organisationerna ska komma överens om hur pengarna ska användas lokalt. Regeringen har inte uteslutit att pengarna också kan användas till att höja lönerna, även om det inte är en specifik lönesatsning som till exempel gjorts för lärarna.