Omkring hälften av alla sjuksköterskor läser vidare till någon form av specialist och det sker oftast ganska snart efter examen.

– Det verkar vara så att de flesta som börjar studera igen gör det ganska snart efter legitimation. Tre år efter examen hade drygt 20 procent börjat läsa vidare. Efter ytterligare några år börjar kurvan plana ut, säger Anders Viberg, utredare på Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Syftet med studien, som gjorts en första gång och på försök, är att i framtiden få bättre prognoser för tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal.

Stannar i vården

Studien visar också vad som händer efter specialisering. Både ett och tre år efter examen jobbar mer än 90 procent kvar inom hälso- och sjukvården. Bland de 10 procent som lämnat arbetar många inom äldreomsorg, samhällsservice eller som lärare på högskolor och universitet.

Det är två grupper av sjuksköterskor som ingått i studien: dels de som legitimerades läsåret 2000/2001 och dels 2007/2008.

Behovet ökar

Mellan 1995 och 2014 har antalet specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvården minskat med nästan 7 500 personer enligt Socialstyrelsen.

Behovet väntas också öka ännu mer de kommande året på grund av pensionsavgångar. I dag är 47 procent av alla specialistutbildade sjuksköterskor 55 år eller äldre.

– En sådan här studie ger oss ökad förståelse för saker som rörlighet, flöden och tid. Med kunskap om hur många som specialiserar sig kan vi göra bättre underlag till huvudmännen för planeringen av framtidens kompetensförsörjning, säger Therese Falén, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.