Än så länge ingår inte vaccination mot rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet för barn, men flera landsting och regioner erbjuder det via barnhälsovården. Eftersom det blir mer och mer vanligt är det viktigt att vårdpersonalen har koll på symtom som kan tyda på tarminvagination.

Det är ett sällsynt tillstånd, men det kan vara livshotande om det inte behandlas. Det drabbar framför allt små barn, både vaccinerade och ovaccinerade, men risken är något större för de som fått vaccin mot rotavirus.

Tarminvagination innebär att en del av tarmen kryper in i den efterföljande delen och helt eller delvis blockerar tarmpassagen. Symtom är buksmärtor och därmed skrikattacker, ofta i intervall, kräkningar, blod i avföringen, uppspänd buk och allmänpåverkan. Barnet kan bli trött, blekt och medtaget. Ibland kommer ingen avföring eller gaser och ibland kan det komma blod eller slem ur ändtarmsöppningen.

Tillståndet är akut och ska bedömas av läkare på sjukhus och kan då behandlas framgångsrikt. Men utan behandling kan det vara livshotande.

Spontant förekommer cirka 40 fall per år i Sverige. En allmän vaccination av rotavirus skulle innebära ytterligare 1-7 fall per år, enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida om rotavirus.