Med klimatförändringarna kan perioder med höga temperaturer bli allt vanligare. Ihållande värme kan påverka hälsan och öka dödligheten. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, länder i Europa att ta fram handlingsplaner för hur de ska hantera värmerelaterade hälsoproblem. 

I Sverige har Folkhälsomyndigheten utarbetat en vägledning som vänder sig till kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom vård och omsorg. Den innehåller bland annat exempel på hur organisationerna kan ta fram handlingsplaner och vikten av förebyggande arbete. Materialet innehåller även målgruppsanspassade råd till vårdpersonal och riskgrupper.

Det är framför allt äldre och kroniskt sjuka som riskerar att drabbas av hälsoproblem i samband med en längre periods värme. Även personer med vissa funktionsnedsättningar, gravida och små barn är särskilt utsatta under en värmebölja.

De negativa konsekvenserna av en värmeböja kan förebyggas och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vårdpersonal att vara extra uppmärsam på hur patienterna mår. Bland annat genom att uppmuntra till ökat vätskeintag, se till att det är svalt inomhus och ordna svalkande åtgärder, som en dusch eller en blöt handduk i nacken.