Det visar en doktorsavhandling som skrivits av apotekaren Cecilia Lenander vid Lunds universitet. I ett av sina arbeten har hon studerat i vilken grad 1 700 äldre patienter i primärvården i Skåne hade läkemedelsrelaterade problem.

Elva läkemedel i snitt

Medelåldern hos patienterna var 87,5 år. De använde i genomsnitt 11,3 läkemedel. Men variationen var stor, från endast 1 tablett om dagen upp till 35 stycken.

Hela 84 procent hade åtminstone ett läkemedelsrelaterat problem.

Av dem som använde neuroleptika var det bara 43 procent som hade en godkänd indikation. I övriga fall var indikationen felaktig eller saknades helt.

Genomgång minskade användningen

Neuroleptika användes främst av patienter på särskilda boenden. Det var inte lika vanligt bland dem som bodde kvar hemma. Det var också vanligare att patienter med nedsatt kognition, depressiva symtom och sömnproblem fick neuroleptika.

Efter läkemedelsgångar minskade användningen av neuroleptika med 23 procent.