Vårdförbundet krävde i förhandlingarna i Arbetsdomstolen att ett skadestånd på 70 000 kronor skulle betalas ut till var och en av barnmorskorna. Dessutom begärdes 180 000 kronor i skadestånd till förbundet.

Men AD anser att arbetsgivaren enligt semesterlagen hade fog för att ändra på barnmorskornas redan beviljade semestrar. Därmed finns det inte någon rätt till allmänt skadestånd. Arbetsgivarens agerande har inte heller utgjort ett brott mot kollektivavtalet.

Meddelades för sent

Arbetsdomstolen konstaterar att arbetsgivaren underrättade en av barnmorskorna om den ändrade semesterförläggningen för sent, men att det inte utgjort ett kollektivavtalsbrott. Däremot döms Region Östergötland att betala 10 000 kronor med ränta till barnmorskan.

Vårdförbundet ska enligt domen i AD ersätta Region Östergötland med nära 295 000 kronor plus ränta för rättegångskostnaderna.

– Det är väldigt tragiskt. I en situation där villkoren för de anställda i hälso- och sjukvården redan är så dåliga kommer den här domen att göra det ännu svårare att få personalen att stanna och kunna rekrytera nya, säger förbundsombudsmannen Pia Molander vid Vårdförbundets avdelning i Östergötland.

Hon är besviken

En av de barnmorskor som drabbades sommaren 2014 var Sofia Hallström. Hon fick sin semester framflyttad två veckor, vilket innebar att flera inplanerade träffar med släktingar och vänner gick om intet.

– Efter att ha läst domen känner jag mig inte jättesugen på att arbeta kvar på Vrinnevisjukhuset. Det här tror jag kommer leda till att folk vill söka sig därifrån. Jag är jättebesviken. Det känns som om man är livegen och att arbetsgivaren kan hitta på vad som helst med oss arbetstagare, säger hon.