Regeringens miljard för snabbare vård består av två delar: skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt.

Dagens vårdgarantigräns på sju dagar i primärvården ska skärpas så att patienterna får snabbare vård, bland annat genom förändrade arbetssätt och bättre tillgänglighet.

Patientkontrakt handlar om att de som har stora vårdbehov och många vårdkontakter får sin vård samordnad och att planer görs upp för behandling och andra insatser.

Vårdfokus skrev i förra veckan om att försök med patientkontrakt snart ska starta i flera landsting, bland annat i Kalmar.

I sitt 1 majtal lovade Stefan Löfven också satsningar på fler anställda i välfärden under nästa mandatperiod. "För varje ny undersköterska, så blir det fler äldre som vet i hjärtat att någon kommer när de behöver. För varje ny sjuksköterska, så finns det en till som kan göra en professionell bedömning när du kommer med ditt barn till akuten på natten" sade han och fortsatte: "Vi ska göra stora, massiva rekryteringar i välfärden".