I dag får gravida kvinnor som riskerar att föda för tidigt kortison för att minska sjuklighet och dödlighet hos barnen. Läkemedlet ges som en intramuskulär injektion, helst vid två tillfällen med ett dygns mellanrum. Eftersom effekten har ansetts komma först efter ett dygn, med maximal effekt efter två dygn, har kvinnor som riskerat att föda omgående inte fått behandling i tron att det varit meningslöst.

Effekt nästan direkt

Men nu visar en stor europeisk observationsstudie att effekten kommer tidigare än väntat. Forskarna från flera länder i Europa, däribland Sverige, har samlat data från 4 500 barn som fötts i graviditetsvecka 24-31. Barn som föddes tre timmar efter att mamman fått kortison hade signifikant lägre risk att dö jämfört med de som inte fått kortison. Barn som föddes sex till tolv timmar efteråt hade halverad risk att dö. 15 procent av de gravida i studien hade inte fått kortisonbehandling. 21 procent av barnen till de obehandlade kvinnorna dog efter födseln.

– Resultatet visar att kortisonbehandling av gravida kvinnor bara några timmar innan förlossningen är kopplade till ökade överlevnadschanser hos deras nyfödda barn, säger Mikael Norman, överläkare och professor vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Fler kan få behandling

Han menar att resultaten utmanar det nuvarande synsättet om att kortisonbehandling måste ges i god tid före barnets födelse. Det skulle kunna innebära att fler patienter kan få kortisonbehandling även i akuta situationer.

Mikael Norman påpekar att studien inte har studerat dosintervall eller dosstorlek för kortisonet. Artikeln Association of short antenatal corticosteroid administration-to-birth intervals with survival and morbidity in very preterm infants – results from the EPICE cohort” är publicerad i JAMA Pediatrics.