– Det tog tid men det blev så bra som vi hade tänkt oss, säger Kristina Josefsson, biomedicinsk analytiker och tillförordnad verksamhetschef på Laboratoriemedicin i Kungälv.

Hon har varit projektledare för sammanslagningen av databaserna för de offentligt drivna blodverksamheterna inom Västra Götalandsregionen. Det har skett i fyra etapper, men nu är blodverksamheterna på Sahlgrenska, Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus samordnade.

Att det finns en gemensam databas gör det möjligt att ge blod var som helst inom regionen samt att blodlagret blir synligt och möjligt att använda på alla ställen. Att patienternas transfusionsmedicinska status finns tillgängligt för alla blodverksamheter i regionen ökar också patientsäkerheten.

Enda undantaget är Skaraborg, där blodcentralerna drivs av privat utförare.