Övervikt har länge ansetts som en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar, men nu kommer allt fler stora studier som inte ger den teorin något stöd.

Nederländska forskare har följt 5 344 personer i åldrarna 55-97 i 15 år. De hade inte haft några hjärtkärlsjukdomar innan studien startade.

Har en avgörande roll

Under de 15 åren drabbades 16 procent av hjärtkärlsjukdom. De som var mindre fysiskt aktiva drabbades mer, medan de som hade högre fysisk aktivitet inte blev sjuka i samma utsträckning. Däremot sågs inget samband med personernas bmi. Det var lika stor risk att drabbas om man var normalviktig som om man var överviktig.

– Det här visar att fysisk aktivitet har en avgörande roll när det gäller hjärtkärlhälsan för medelålders och äldre, säger en av forskarna, doktor Klodian Dhana, vid universitetet i Rotterdam.

All aktivitet är bra

Forskarnas definition av högre fysisk aktivitet var fyra timmar om dagen, men då räknade de in allt från hushållsarbete till mer aktivt motionerande. De som gjorde något två timmar per dag räknades som mindre fysiskt aktiva.

– All fysisk aktivitet är positiv för hjärtkärlhälsan och det är bra att hålla igång med trädgårdsarbete, hushållsarbete, promenader, cykling och annat, säger Klodian Dhana.

En svensk studie på drygt 4 000 tvillingpar som kom förra året visade också att högt bmi inte ökar risken för hjärtinfarkt.