Det är många sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig inom vård av äldre – men hälften hoppar av under utbildningens första termin. Den viktigaste orsaken är bristande stöd från arbetsgivaren, skriver företrädare för 13 universitet och högskolor i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Sjuksköterskorna får inte ledigt och försöker då klara studierna på sin fritid och semester. "Ingen arbetsgivare kan väl tänka sig att personalen ska klara av en avancerad utbildning på magisternivå parallellt med det ordinarie arbetet", skriver de i debattartikeln.

I dag har bara fem procent av sjuksköterskorna som arbetar med multisjuka äldre en specifik geriatrisk utbildning. Samtidigt blir de äldre med flera sjukdomar och äldre med demens hela tiden fler och för dem behövs speciell geriatrisk omvårdnadskompetens, framhåller de. Forskningen har gått starkt framåt de senaste 20 åren och det finns mycket ny kunskap som kan bidra till högre kvalitet och förbättrad vård.

"Ansvariga politiker och ledare i vården av äldre måste inse att det inte bara handlar om att få tillräckligt många händer i vården av äldre, vi behöver också få tillräckligt många som har specialistkunskap och förmåga att leda arbetet att möta de multisjukas komplexa behov", avslutar de debattartikeln.