Ett omfattande arbete pågår för att spåra smittan och försöka förhindra att fler smittas. Provtagning sker på alla barn som vårdats på bb och neonatal-iva.

Förutom den patient som insjuknade i mitten på januari har ingen av de andra cirka 15 patienterna som visat sig bära på de resistenta bakterierna blivit sjuka av dem.

– Vi bedömer att situationen nu är under kontroll men ser allvarligt på smittan, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind i ett pressmeddelande från Region Östergötland.

Fall av mrsa har förekommit tidigare på kvinnokliniken i Linköping. Region Östergötlands enhet för smittskydd och vårdhygien ser nu tillsammans med kvinnokliniken över rutiner och arbetssätt.

En internutredning har genomförts och en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska göras.

En konsekvens av mrsa-smittan är att möjligheten för pappor och partners till nyblivna mammor att övernatta på bb-avdelningen kommer att vara kraftigt begränsad under de närmaste veckorna av patientsäkerhets- och hygienskäl.