Samtidigt som tidigare vaccinationskampanjer lyckats utrota polio från stora delar av världen i Europa, Nord- och Sydamerika finns det fortfarande några få länder där polio lever kvar. I Pakistan och Afghanistan har spridningen aldrig upphört helt och förra året drabbades fyra barn i Nigeria av förlamning efter att ha insjuknat i polio. Det finns även flera länder i Afrika, Mellanöstern och Asien som anses sårbara eftersom vaccinationstäckningen är relativt låg och väpnade konflikter sätter käppar i hjulen för sjukvården.

Gemensam satsning

Eftersom viruset har hög smittsamhet finns det en oro att det ska spridas till länder som ligger nära Nigeria. Därför har nu 13 länder i Afrika gått samman för att under en vecka försöka vaccinera alla barn under fem år. I dag måndag började de 190 000 hälsoarbetarna att, till fots eller med cykel, ta sig från hus till hus för att nå de 116 miljoner barnen.