Gravida kvinnor har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka om de smittas med influensavirus. Och barnet i magen riskerar att drabbas av komplikationer, exempelvis att födas för tidigt.

Hälsomyndigheterna i både Europa och USA rekommenderar därför att gravida ska erbjudas antiviral läkemedelsbehandling om de insjuknar i influensa eller om de har varit i kontakt med någon som insjuknat i influensa.

Största studien

Trots rekommendationen har det funnits relativt lite kunskap om eventuella risker för barnet avseende missbildningar, sjuklighet och dödlighet under nyföddhetsperioden. De studier som hittills har gjorts har ansetts för små för att några säkra slutsatser ska kunna dras.

Nu rapporterar forskare från bland annat Karolinska institutet resultaten från den hittills största studien på området. Den omfattar nära 700 000 kvinnor och deras barn födda i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike under åren 2008-2010, flertalet i samband med utbrottet av svininfluensan. Inga ökade risker för barnet kunde påvisas.

Stärker tidigare studier

– Det stärker resultaten från tidigare studier som pekar på att det inte verkar vara någon risk för allvarliga komplikationer för barnet om kvinnan är i behov av influensaläkemedel, säger studiens samordnare Sophie Graner, förlossningsläkare och forskare vid centrum för läkemedelsepidemiologi på Karolinska institutet.

Studien – Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study – publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ.