De nya anslagen ska gå till barn- och ungdomspsykiatrin i landstingen och regionerna och första linjens psykiatri i primärvården. Förstärkningen görs för att möta den ökande ohälsan bland barn och unga vuxna. Pengarna får användas i år och nästa år.

De extra pengarna finns med i regeringens vårändringsbudget för 2017 som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– Att minska den psykiska ohälsan är en viktig prioritering för regeringen. Vi ser hur den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga, och att fler insatser behöver sättas in tidigt. Landstingen får nu en förstärkning för att bättre kunna möta behoven, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande från regeringsklansliet.