Idag var sista rättegångsdagen för den åtalade barnmorskan. Utan tvekan slutade förlossningen i en katastrof och en oerhörd sorg eftersom ett barn avled.

Men frågan är nu om barnmorskan ensam var så oaktsam att det bör ses som brottsligt. Nästa fråga är om det var hennes handlande som orsakade att barnet dog.

Kaos och stress

Den som hör åklagarens slutplädering får bilden av en slarvig barnmorska, som gör miss på miss. Hon ger fel läkemedel, som har motsatt effekt. När intensiva värkar startar försöker hon lösa sitt misstag genom att ge det läkemedel som bromsar värkarna, utan att rådfråga läkarna. Hon larmar inte och när kaos utbryter, och förlossningen är i full gång, berättar hon inte om misstaget.

Men andra omständigheter kan ha påverkat händelsen.

Bilden förändras när advokaten är klar med sitt försvar. Förutsättningarna på avdelningen att arbeta patientsäkert var små. Alla vittnen som jobbade då berättar om en natt med mycket hög arbetsbelastning och många riskpatienter, de flesta var igångsatta och andra hade diabetes eller högt bmi. Alla i personalen var stressade, salarna var fulla, sugklockor lades och blödningar stoppades.

Ja, barnmorskan tog fel läkemedel, det har hon aldrig förnekat. Men ampullen stod på fel plats. Den stod på en plats utsedd för det rätta läkemedlet, i en liten medicinkopp för att hon snabbt skulle kunna ta den.

Barnmorskan säger att hon larmat och inte visste att larmet inte ljöd utanför förlossningsrummet. Hon kan inte förklara varför hon inte berättade för kollegerna att hon gett fel läkemedel. Säger att hon var chockad.

Sannolikt eller säkert

Förutom huruvida barnmorskan varit oaktsam ska rätten avgöra om det var hennes misstag som orsakade barnets död.

Läkare och experter har gjort bedömningar och vittnat om att det är sannolikt att det felaktiga värkstimulerande läkemedlet drog igång störtförlossningen.

Åklagaren anser det bevisat att syrebristen vid förlossningen orsakade vävnadsdöden i tarmarna och hjärnskadorna som barnet avled av, att det framgår av obduktionen, expertis från Socialstyrelsen och barnläkarens vittnesmål.

Men barnmorskans advokat pekar på att omdömena inte är helt säkra, att det bara bedöms som "sannolikt".

- Sannolikt räcker inte. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel och det är det inte. Därför bör tingsrätten fria barnmorskan, säger Johan Rainer, barnmorskans advokat.

Fler möjliga misstag

Den fanns även andra omständigheter, som barnmorskan inte varit inblandat i, som kan ha haft betydelse för att barnet dog:

  • Om ett ultraljud gjorts innan igångsättningen hade läkarna kunnat upptäcka att barnet låg i sätesläge och valt att inte sätta igång förlossningen.
  • Om rätt tång funnits tillgänglig när läkarna försökte dra ut barnet kanske det hade gått fortare.
  • Om läkemedlet Nitroglycerin funnits på avdelningen, som det borde ha gjort, kanske en spasm i livmodersmunnen släppt och barnet kommit ut lättare.

Jämförbar dom?

Rätten ska också avgöra hur vägledande en tidigare dom från Högsta domstolen, HD, ska vara. Det gäller en sjuksköterska som blandade en infusion felaktigt, varpå ett spädbarn avled. HD ansåg att sjuksköterskan ensam hade ansvar för sitt misstag, som inte var ursäktligt, och dömde henne 2006.

- Högsta domstolen säger i domen att kraven på aktsamhet är höga på sjuksköterskor i riskfyllda miljöer, säger åklagaren Lotta Karlsson.

Men försvarsadvokaten Johan Rainer tycker att omständigheterna skiljer sig för mycket.

- HD ansåg då att sjuksköterskans långa yrkeserfarenhet, samt att det var lugnt på avdelningen, hade betydelse. Barnmorskan här har jämförelsevis kort erfarenhet och arbetssituationen var mycket pressad. Tungt är också att läkemedlet stod felplacerat, så var det inte i HD-fallet, säger han.

Åklagaren har yrkat på villkorlig dom och dagsböter. Domen meddelas onsdagen den 12 april.