Lagförslaget om försäkringspatienter innebär att offentligt finansierade sjukvård – oavsett utförare – bara får ge vård till någon som har privat sjukvårdsförsäkring om det inte "åsidosätter de principer som hälso- och sjukvårdslagen bygger på", det vill säga att den som har störst behov av vård ska få företräde till vården.

– Välfärden ska styras av människors behov, inte betalningsförmåga eller vinstintressen. Därför vill vi förhindra att någon köper sig före i kön till den offentligfinansierade vården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Lagförslaget om universitetssjukhus innebär att landstingen inte ska kunna ge uppdraget att driva sjukvård vid ett universitetssjukhus till någon annan. Det gäller såväl hela sjukhus som enskilda verksamheter i sjukhus. Efter att olika remissinstanser har fått yttra sig har regeringen backat från det ursprungliga förslaget om att lagen även skulle gälla retroaktivt.

Vårdförbundet och flera andra remissinstanser har varit kritiska till lagförslaget, som Vårdfokus rapporterat tidigare.

De båda lagförslagen, som är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om en välfärd utan vinstintressen, beslutades under torsdagens regeringssammanträde och ska nu lämnas till lagrådet.

De nya lagarna föreslås börja gälla från i sommar.