Det blir Socialstyrelsen som ska kartlägga hur brister i kompetensförsörjning och bemanning påverkar risken för vårdskador. Särskilt fokus ska läggas på akutsjukvården och förlossningsvården och på yrkeskategorierna sjuksköterskor, barnmorskor och läkare.

– Vi behöver få mer kunskap om på vilket sätt bemanningsproblem och vårdskador hänger ihop. Hårda fakta underlättar både regeringens och landstingens arbete med att ta fram åtgärder som kan minska risken för vårdskador framöver, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström sedan regeringen i dag fattat beslut om utredningen.

I uppdraget ingår också att Socialstyrelsen ska analysera utvecklingen över tid samt jämföra situationen i Sverige med hur det ser ut i Norge som är ett jämförbart land.

Uppdraget genomförs i samråd med Inspektionen för vård och omsorg och ska vara klart om ett år, men en delredovisning ska göras i september i år.