Att en sjuksköterska eller barnmorska åtalas för misstag begångna i arbetet är mycket ovanligt. Så här har vägen till domstol sett ut i det aktuella barnmorskefallet:

1: Neonatalkliniken där barnet vårdas direkt efter förlossningen, och senare avlider av svåra skador, tar kontakt med polisen och gör en brottsanmälan. I polisanmälan står föräldrarna som målsägande (det vill säga de som lidit skada av eller utsatts för brottet) och barnmorskan som misstänkt. Brottet rubriceras i anmälan som vållande till annans död.

2: Polisanmälan tas om hand av en vårdåklagare. Det finns 16 vårdåklagare i Sverige, som är specialiserade på att även kunna hantera medicinska frågor.

3: En förundersökning görs. Då förhörs alla inblandade. Barnmorskan har erkänt att hon gav fel läkmedel, men förnekar brott. Bland annat säger hon att det förväxlade läkemedlet låg fel i läkemedelsvagnen.

4: Vårdklagaren bedömer att barnmorskan har vållat barnets död genom att vara oaktsam då hon gav fel läkemedel, inte genast larma läkaren och informera kolleger om den felaktiga medicineringen. Åtal väcks.

6: I tingsrätten möts åklagaren, barnmorskan, hennes försvarsadvokat, vittnen och experter inför en domare och tre politiskt tillsatta nämndemän. Det är domaren och nämndemännen som kommer att fatta beslut om domen.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har tidigare kritiserat Danderyds sjukhus för den kaosartade förlossningen, bland annat handlade kritiken om bristande riskbedömning av kvinnan som födde och bristande kommunikation mellan läkare och barnmorskor. Ivo har även startat ett ärende för att bedöma lämpligheten hos den barnmorska som jobbade som koordinator vid tillfället.

Lämplig som barnmorska?

Oavsett om den åtalade barnmorskan frias eller fälls av tingsrätten kan Ivo fatta beslut om att pröva hennes lämplighet som barnmorska. Om hon bedöms som olämplig lämnas ärendet över till Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, som fattar beslut om eventuell prövotid eller återkallande av legitimationen.

I morgon fortsätter rättegången i Attunda tingsrätt. Då ska bland annat den åtalade barnmorska berätta sin version av vad som hände. Vårdfokus kommer att vara på plats och rapportera vad som händer.